skip to search skip to navigation skip to main content

Tukea terveydenhuollon organisaatioille

Paikallisten määräysten salliessa Astellas voi antaa terveydenhuollon organisaatiolle taloudellista tukea. Tukimuodot jakautuvat kahteen tyyppiin:

Apurahat/lahjoitukset

Terveydenhuollon organisaatio voi anoa kirjallisella hakemuksella apurahaa tai lahjoitusta terveydenhuoltoon, potilaiden hoitoon tai lääketieteeseen liittyviin tarkoituksiin. Päätöksen tekee Astellas Pharman lääketieteellinen johtaja hakemuslomakkeessa lueteltujen objektiivisten kriteerien perusteella. Hakemuslomakkeeseen pääsee täältä.

Astellas ei osallistu tukemansa terveydenhuoltoon, potilaiden hoitoon tai lääketieteeseen liittyvän toiminnan suunnitteluun eikä toteuttamiseen. Astellasilta apurahana tai lahjoituksena toimintaa varten saadun taloudellisen tuen on oltava täysin läpinäkyvää, joten tuen saaminen on mainittava selvästi ja ilmoitettava asianmukaisesti esimerkiksi julkisen materiaalin kannessa tai terveydenhuollon organisaatiolle annettujen apurahojen/lahjoitusten julkisessa luettelossa. Ilmoitustapa päätetään tapauskohtaisesti.

Astellas Pharma julkistaa kaikki terveydenhuollon organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet, myös apurahat ja lahjoitukset. Julkistaminen tapahtuu sovellettavien määräysten (myös tietosuoja­määräysten) ja alan vaatimusten mukaisesti. Yleiskatsaus Astellasin julkistetuista yhteistyösuhteista terveydenhuollon organisaatioiden kansa.

Yrityssponsorointi

Astellas Pharma voi sponsoroida terveydenhuollon organisaation toteuttamaa lääketieteellistä koulutustoimintaa tai -tapahtumaa esimerkiksi maksamalla koulutustapahtuman kustannuksia (kuten luentopalkkioihin, tapahtumapaikkaan tai aterioihin ja juomiin liittyviä kustannuksia) tai rahoittamalla ständin/osaston tai symposiumin koulutustapahtumassa. Terveydenhuollon organisaatio voi lähettää kirjallisen tukihakemuksen osoitteeseen info.fi@astellas.com.

Astellas Pharmalta lääketieteellistä koulutustoimintaa tai ‑tapahtumaa varten saadun tuen käytössä on noudatettava kaikilta osin kaikkia asiaankuuluvia alan vaatimuksia. Tämä koskee myös tieteelliseen sisältöön, tapahtumapaikkaan ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Astellas Pharmalta saatavan tuen saamisen on oltava läpinäkyvää, ja tuesta on ilmoitettava selvästi ja täsmällisesti kaikissa asiaankuuluvissa materiaaleissa, kuten kutsu- tai rekisteröintimateriaaleissa, symposiumeissa tai ständeillä/osastoilla. Ilmoitustapa päätetään tapauskohtaisesti.

Astellas Pharma julkistaa kaikki terveydenhuollon organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet. Tämä koskee myös yrityssponsorointia. Julkistaminen tapahtuu sovellettavien määräysten (myös tietosuoja­määräysten) ja alan vaatimusten mukaisesti. Yleiskatsaus Astellasin julkistetuista yhteistyösuhteista terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Pääevästekäytäntö  | Verkkosivuston päätietosuojakäytäntö  |  Käyttöehdot Copyright © 2019 Astellas Pharma